5 ارديبهشت 1397
پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

قیمت:340000ریال

عنوان: پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

دسته: مدیریت (مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 203 اسلاید

کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد میباشد. این فایل شامل پاورپوینت کل هشت فصل این کتاب می باشد که در 203 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

فصل اول: سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت

طبقه بندي كلان نظريه هاي مديريت
نظرات ويليام اسکات

نظرات سيستمي و اقتضائي

طبقه بندي بولدينگ

طبقه بندی ريچارد اسکات

مكاتب كلاسيك -گونه اول

مكاتب نئوكلاسيك -گونه دوم

مكاتب سيستمي -گونه سوم

مكاتب سيستمي -گونه سوم
گونه چهارم

خلاصه نظرات اسكات

مدل چند وجهي كوئين

نقشهاي مدير در مدل كوئين

استعاره در شناخت سازمان

سازمان به مثابه ماشين

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه مغز

يادگيري تك حلقه اي و دو حلقه اي

سازمان به مثابه مغز

سازمان به مثابه زندان روح

سازمان به مثابه موجودي دگرگون شونده و متغير

سازمان به مثابه ابزار سلطه

سازمان به مثابه فرهنگ

سازمان به مثابه نظام سياسي

سبكهاي متفاوت مديريت تعارض

سازمان پديده اي كثير الوجه

طبقه بندي موضوعي- رابرتز و سايرين

فصل دوم: برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک

مقدمه

خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان

فرایند برنامه ی ریزی جامع

برنامه ریزی عملیاتی

تکنیک های برنامه ریزی

جدول کارنما

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی

روش تجزیه و تحلیل هدفها و فعالیتها

روش نرخ روند

برنامه ریزی تامین نیروی انسانی

نتیجه گیری

فصل سوم: سازماندهی، سازماندهی پویا

مقدمه

مبانی سازماندهی

سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)

مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای وظیفه

سازمان بر مبنای نوع تولید

نمونه نمودار طراحی یک سازمان بر مبنای نوع تولید

مزایای سازمان بر مبنای نوع تولید

محدودیتهای سازمان بر مبنای نوع تولید

سازمان بر مبنای منطقه عملیات

نمونه نمودار یک سازمان بر مبنای منطقه عملیات

مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای منطقه عملیات

سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری

نمونه نمودار یک سازمان بر مبنای ارباب رجوع

مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای ارباب رجوع

محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمانی

الگوهای جدید ساختار سازمانی

سازمان بر مبنای پروژه

سازمان ماتریسی یا خزانه ای

سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی

سازمان با واحدهای مستقل

سازمان با ساختار آزاد

الگوی پنج بخشی

فصل چهارم: کنترل و نظارت در سازمان

مقدمه

تعاریف کنترل

کنترل گذشته نگر

کنترل پیش نگر

کنترل زمان وقوع

طراحی سیستم کنترل

تعیین نتایج مورد انتظار (بایدها) در کنترل

تعیین شاخص برای سنجش نتایج موردانتظار

تعیین استاندارد یا الگوی مطلوب

نقش استانداردها در کنترل

انواع استانداردها

تعیین نحوه و روش جمع آوری اطلاعات یا طراحی شبکه اطلاعاتی در کنترل

ارزیابی اطلاعات و نتیجه گیری

نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل

مشخصات سیستم کنترل مؤثر

کاربرد مدل امتیازات متوازن در کنترل

مدل امتیازات متوازن چیست؟

خودکنترلی: انتخابی دیگر در کنترل

فصل پنجم: هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی

رهبری

رابطه قدرت و نفوذ رهبری

نظریه های هدایت و رهبری

نظریه های خصوصیات فردی رهبری

نظریه های رفتار رهبری

سبک رهبری

نظریه های موقعیتی و اقتضایی

نظریه مسیر- هدف

اجزای متشکله نظریه مسیر – هدف در رهبری

نظریه دوره زندگی

نظریه جانشین رهبری

انگیزش کارکنان

نظریه سلسله مراتب نیازها

نظریه دوجنبه ای انسان

نظریه دوعاملی انگیزش

نظریه انگیزش موفقیت

نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد

نظریه انتظار و احتمال

نظریه برابری

نظریه اسناد

اسناد رفتارها به علل درونی و بیرونی

انگیزش در عمل

مهندسی شغل

توسعه شغل

چرخش شغلی

غنی سازی شغل

مشاغل گروهی

خصوصیات مطلوب شغلی

الگوی اقتضایی انگیزش

فصل ششم: ارتباطات سازمانی

مقدمه

ارتباطات چیست؟

فرایند ارتباطات

فرستنده پیام

پیام

انواع پیام ها و فعالیتهای گیرنده و فرستنده

گیرنده پیام

موانع ارتباطی

بازخور

ارتباطات یک جانبه و دو جانبه

ارتباطات در سازمان

ارتباطات رسمی

الگوی زنجیره ای

الگوی حلقه ای

الگوی Y

الگوی ستاره ای

الگوهای ارتباط غیررسمی

الگوی رشته ای

الگوی تابشی

الگوی تصادفی

الگوی خوشه ای

تجزیه و تحلیل تعاملی یا مراوده ای

فصل هفتم: تصمیم گیری

مقدمه

تعریف تصمیم گیری

مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری

استفاده از مدل در تصمیم گیری

انواع مدلها

انتخاب مدل مناسب

طبقه بندی تصمیم ها

طبقه بندی تصمیم ها از نظر میزان اطمینان به نتایج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصمیم

تصمیم گیری در حالت ریسک

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

طبقه بندی تصمیمها بر اساس مراحل

تصمیم های تک مرحله ای یا ایستا

تصمیم های چند مرحله ای یا دنباله دار

درخت اخذ تصمیم

مراحل اصلی در شیوه درخت اخذ تصمیم

نقدی بر شیو های جامع- عقلایی تصمیم گیری

فصل هشتم: خلاقیت و نوآوری

مقدمه

خلاقیت و نوآوری

تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر

نحوه ظهور اندیشه های نو و بدیع

فنون خلاقیت و نوآوری

تحرک مغزی

اصول حاکم در جلسات تحرک مغزی

ارتباط اجباری

تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

گردش تخیلی

پرسش های ایده برانگیز

تکنیک 5-3-6 گروه اسمی

الگوبرداری از طبیعت

تفکر موازی

چگونه می توانیم خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کنیم؟

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , کتاب مدیریت عمومی , دکتر سید مهدی الوانی , کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , مبانی سازمان و مدیریت , اصول مدیریت , تئوری های مدیریت پیشرفته , سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت , ظرات سيستمي و اقتضائي , طبقه بندي بولدينگ , طبقه بندی ريچارد اسکات , مكاتب كلاسيك , مكاتب نئوكلاسيك , مكاتب سيستمي , مدل چند وجهي كوئين , نقشهاي مدير در مدل كوئين , سازمان به مثابه ماشين , استعاره در شناخت سازمان , سازمان به مثابه موجود زنده , خرید پاورپوینت , خرید مقاله , پروژه ,
نویسنده : عرفان تردست

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

قیمت:70000ریال

نام پایان نامه : رشته علوم تربیتی ::بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

فرمت word تعداد صفحه 147

حجم فایل ۱۵۸ کیلو بایت

قابل دانلود بعد از خرید

فهرست مطالب::

عنوان شماره صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه…………………………………………….. 2

بيان مساله………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………….. 9

اهداف تحقیق……………………………………… 10

سوال اساسی تحقیق………………………………… 11

فرضيه هاي تحقيق……………………………….. 11

فرضیه اصلی…………………………………….. 11

فرضیه های فرعی………………………………… 11

تعاریف عملیاتی………………………………….. 11

فصل دوم:ادبیات و زمینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………….. 18
مديريت مشاركتي…………………………………………. 19

فرهنگ سازماني، عوامل تعيين كننده………………………….. 21

تاريخچه…………………………………………………. 23

مديريت مشاركت جو چيست؟ ……………………………….. 31

چرا مديريت مشاركت جو؟………………………………….. 31

پیش نیازهای مشارکت…………………………………….. 33

سطوح مشارکت…………………………………………. 34

ویژگیهای نظام مدیریت مشارکتی…………………………… 35

نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران…………………………… 38

پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان……………….. 39

مدیریت مشارکتی درایران…………………………………… 42

مؤلفه هاي مديريت مشاركتي…………………………………. 49

گرايش به عدم تمركز………………………………………. 49

مدیریت مشارکتی در سازمانها………………………………. 50

مشارکت………………………………………………… 51

فلسفه مشارکت…………………………………………….. 53

الگوی مشارکت…………………………………………….. 56

مقتضیات مشارکت………………………………………….. 57

سرشت مشارکت کارکنان…………………………………… 60

پیش نیازهای مشارکت…………………………………….. 63

محدودیتهای مشارکت……………………………………… 64

مشورت و شورا…………………………………………… 66

برخي نتايج عمده نظام مديريت مشاركتي………………………. 68

کوهدشت………………………………………………….. 69

دبیرستانهای کوهدشت……………………………………….. 71

پیشینه تحقیق……………………………………………….. 73

نتيجه گيري از فصل دوم………………………………………. 77

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………….. 84

روش تحقيق………………………………………………. 84

جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري…………………… 84

ابزار گردآوری ……………………………………………. 85

ابزار اندازه گیری (تجزیه و تحلیل) اطلاعات…………………….. 85

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………….. 87

بررسی و توصیف سوالهای تحقیق………………………………. 88

نتيجه گيري كلي از سوالهاي تحقيق……………………………… 108

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………….. 114

نتيجه گيري از فرضيه هاي تحقيق……………………………….. 114

نتيجه گيري از فرضيه فرعي 1…………………………………. 114

نتيجه گيري از فرضيه فرعي 2…………………………………. 115

نتيجه گيري از فرضيه فرعي 3…………………………………. 116

نتيجه گيري از فرضيه اصلي………………………………….. 117

يافته هاي چند تحقيق ديگر در مورد موضوع تحقيق…………………. 117

پيشنهادهاي تحقيق……………………………………………… 119

منابع………………………………………………………… 121

پيوستها

پرسشهاي تحقيق………………………………………………….. 124جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


:: برچسب ها : بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان , علوم تربیتی , فرهنگ سازماني، عوامل تعيين كننده , مديريت مشاركت جو چيست؟ , چرا مديريت مشاركت جو؟ , پیش نیازهای مشارکت , ویژگیهای نظام مدیریت مشارکتی , پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان , گرايش به عدم تمركز , فلسفه مشارکت , مدیریت مشارکتی در سازمانها , سرشت مشارکت کارکنان , برخي نتايج عمده نظام مديريت مشاركتي , دبیرستانهای کوهدشت , جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري , ابزار اندازه گیری (تجزیه و تحلیل) اطلاعات ,
نویسنده : عرفان تردست
پاورپوینت معماری تجزیه تحلیل فضای شهری میدان تجریش بهایی

قیمت:50000ریال

عنوان پروژه : رشته معماری :: تجزیه تحلیل فضای شهری میدان تجریش

فرمت : powerpoint

تعداد اسلاید:۸۵

حجم فایل : ۲٫۱۳۲ کیلو بایت

مقدمه

منطقه موسوم به شمیرانات در کوهپایه های البرز واقع گشته که از حیث آب و هوای مطبوع و تفرجگاهها و مناظر کوهستانی جایگاه ویژه ای را در کل نظام شهری تهران بخود تخصیص داده است، هوای لطیف شمیران همواره عده زیادی از ساکنان تهران را بسوی خود جذب نموده و اقشار مرفه، این منطقه را از حیث سکونت برنواحی دیگر ترجیح می دهند..
منطقه شمیران که اینک یکی از مناطق بیست گانه تهران بزرگ می باشد (منطقه یک) در گذشته متشکل از تعدادی روستاهای پراکنده در دامنه های ارتفاعات شمالی بوده که علل استقرار این روستاها نیز عمدتاً در ارتباط تنگاتنگ با مسیر و عبور رودخانه هایی است که از وسط یا کنار آنها می گذرندکه با گذشت زمان(امروزه ) تبدیل به محله های بزرگی شده اند .جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : تجزیه تحلیل فضای شهری میدان تجریش , رشته معماری , منطقه شمیران , پاورپوینت تجزیه تحلیل فضای شهری میدان تجریش , مقاله تجزیه تحلیل فضای شهری میدان تجریش ,
نویسنده : عرفان تردست
دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

قیمت:50000ریال

موضوع :

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپستمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون Oneway وF می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان ۰۶/۲ میباشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.

فهرست مطالب :
فصل اول
مقدمه
طرح مساله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
مدل نظری تحقیق

فصل دوم ادبیت تحقیق
پیشینه تحقیق
نظریات
جامعه شناسان و رضایت
الگوی پارسونز
نظریه نیازها
نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی

فصل سوم روش تحقیق
واحد تحلیل
جامعه آماری
نمونه گیری
حجم نمونه
تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی

فصل چهارم
آمار توصیفی
ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری

فصل پنجم
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات کاربردی
مشکلات تحقیق
فهرست منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان , طرح مساله , ادبیت تحقیق , روش تحقیق , جامعه آماری , حجم نمونه , آمار توصیفی , ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق , مشکلات تحقیق ,
نویسنده : عرفان تردست
گزارش کاربینی بانک ملی به همراه پاورپوینت

قیمت:150000ریال

موضوع :

گزارش کاربینی بانک ملی به همراه پاورپوینت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش ) + 12 اسلاید

بانک ملی در سال 1307ه.ش در تهران افتتاح شد. اکنون 83 سال است که از تاسیس پر افتخار بانک ملی ایران می گذرد. بانک ملی ایران اکنون با بیش از ۳۳۰۰ شعبه فعال داخلی و ۱۸ شعبه خارجی و بالغ بر ۵۳٬۰۰۰ پرسنل و بیش از ۸۰ سال سابقه یکی از بانک‌های مطرح در ایران می‌باشد. که باعث شده این بانک یکی از قوی ترین موسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.در مورد فرایندهایی که در سازمان مزبور انجام می شود به طور کلی باید گفت:بانک موسسه ایست مالی که در زمینه دریافت و پرداخت وجوه و صدور انواع چکهای تضمینی و بین بانکی و اعطای تسهیلات به مشتریان فعالیت می کند.شعبات دارای درجه هستند که این درجه بر حسب حجم فعالیت شعبه,میزان سپرده ها,مانده شعبه،درصد رشد وکادر شعبه مشخص می شود

فهرست مطالب :

  1. تشريح جريان فرآيند کار
  2. . ماشين‌آلات و دستگاه‌ها و ابزارها
  3. محصولات توليد شده (کالا يا خدمات) و نحوه ارايه خدمات پس از توليد و تحويل
  4. . نحوه کنترل کيفيت انجام فعاليت‌ها
  1. . ويژگي‌هاي مهارتي
  2. . دانش و استعدادهاي موردنياز
  3. . ويژگي‌هاي جسماني

. سختي و پيچيدگي کار

. نکات مربوط به قوانين و مقررات انجام کار

. نکات مربوط به ايمني و بهداشت

. نکات مربوط به فرهنگي و اجتماعي (جاذبه و انگيزه‌هاي شغلي)

. وضعيت درآمدي و مباحث اقتصادي

تحقيق، توصيف و مقايسه ويژگي‌هاي شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور

ارايه نظرات و پيشنهادات کاربين در خصوص موقعيت فعلي و آينده شغل موردنظرجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : گزارش کاربینی بانک ملی به همراه پاورپوینت , بانک ملی , تشريح جريان فرآيند کار , ماشين‌آلات و دستگاه‌ها و ابزارها , محصولات توليد شده (کالا يا خدمات) و نحوه ارايه خدمات پس از توليد و تحويل , نحوه کنترل کيفيت انجام فعاليت‌ها , ويژگي‌هاي مهارتي , سختي و پيچيدگي کار , نکات مربوط به قوانين و مقررات انجام کار بانکی , نکات مربوط به ايمني و بهداشت , نکات مربوط به فرهنگي و اجتماعي , ضعيت درآمدي و مباحث اقتصادي , تحقيق، توصيف و مقايسه ويژگي‌هاي شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور ,
نویسنده : عرفان تردست
پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی

قیمت:85000ریال

عنوان: پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان" کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی "می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موازد زیر می باشد:

دولت و مالیه عمومی

دولت و بودجه از دیدگاه مکاتب اقتصادی

مکتب کلاسیک ها

مکتب اقتصادی کینزین ها

مکتب کلاسیک های جدید

بودجه و حدود وظایف دولت ها در عصر حاضر

وظیفه تخصیص

وظیفه توزیع

وظیفه تثبیت

اهمیت و ضرورت بودجه

سیر تکاملی بودجه بندی

تعاریف و مفاهیم اساسی بودجه

تعریف بودجه با تاکید بر جنبه ی سیاسی آن

تعریف بودجه با تاکید بر جنبه ی اقتصادی و مالی آن

تعریف بودجه با تاکید بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی آن

اهداف بودجه بندی

عوامل تاثیرگذار بر بودجه بندی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی , حسابداری , دولت و مالیه عمومی , دولت و بودجه از دیدگاه مکاتب اقتصادی , مکتب کلاسیک ها , مکتب اقتصادی کینزین ها , مکتب کلاسیک های جدید , بودجه و حدود وظایف دولت ها در عصر حاضر , وظیفه تخصیص , وظیفه توزیع , وظیفه تثبیت , اهمیت و ضرورت بودجه , سیر تکاملی بودجه بندی , تعاریف و مفاهیم اساسی بودجه , تعریف بودجه با تاکید بر جنبه ی سیاسی آن , تعریف بودجه با تاکید بر جنبه ی اقتصادی و مالی آن , تعریف بودجه با تاکید بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی آن , اهداف بودجه بندی , عوامل تاثیرگذار بر بودجه بندی ,
نویسنده : عرفان تردست
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی (کد ۲۵۱۷)

قیمت:49000ریال

سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدایی (کد ۲۵۱۷)

مواد آزمون عبارتند از:
الف – مواد آزمون عمومی آموزگار ابتدایی به شرح زیر :

۱-سوالات استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه ) ۵۵۰ سوال با پاسخنامه
۲- سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ۴۵۰ سوال با پاسخنامه
۳- سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۳۴۵ سوال با پاسخنامه
۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه
۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۲۸۵ با پاسخنامه
۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۴۲۵ سوال با پاسخنامه
۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی ۲۶۵ سوال با پاسخنامه

ب – مواد آزمون تخصصی آموزگار ابتدایی به شرح زیر :

***( سوالات پیشنهادی با توجه به مواد مشخص شده در دفترچه ازمون ) ***

۱- سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۱۴۰ سوال با پاسخ نامه
۲- سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی و تربیتی ۲۰۰ سوال با پاسخ نامه
۳- سوالات استخدامی روانشناسی رشد ۱۵۰ سوال با پاسخ نامه
۴- سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس ۲۰۰ سوال با پاسخ نامه
۵- سوالات استخدامی اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲۰۰ سوال با پاسخ نامه

ج- دفترچه ازمون اموزش دوره های قبلی :

۱- دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۴ با پاسخنامه
۲- دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۶ با پاسخنامه
۳- دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۹ با پاسخنامه
۴- سوالات تخصصی آموزگار دوره ابتدایی ۶۰ سوال سال ۸۹ بدون پاسخ نامهجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی , سوالات استخدامی فناوری اطلاعات , والات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی , سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی , سوالات استخدامی معارف اسلامی , سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی , سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی , سوالات استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی , سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت , سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی و تربیتی , سوالات استخدامی روانشناسی رشد , سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس , سوالات استخدامی اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی , دفترچه عمومی , سوالات تخصصی آموزگار دوره ابتدایی ,
نویسنده : عرفان تردست
آشنایی با میکروکنترلر AVR

قیمت:50000ریال

عنوان:

آشنایی با میکروکنترلر AVR

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

فهرست

—تعریف میکروکنترلر
—معماری AVR
—انواع AVR
—کامپایلرها
—مشخصات میکروکنترلر AVR-Mega16
—انواع نرم افزارهای برنامه نویسی AVR
—معرفی نرم افزار Bascom AVR
—تفاوت Bascom با دیگر نرم افزارها
—شکل ظاهری کامپایلر AVR Bascom
—خبرنامه پس از کامپایل شدن به صورت Hex
—روجی های نرم افزار Bascom AVR
—معرفی نرم افزار برنامه نویسیAVR Studio
—شکل ظاهری نرم افزارStudio AVR
—عملکرد کلی نرم افزارAVR Bascom
—نمونه نقشه و برد پروگرمر
—نمونه پروژه های اجرا شده
—منابع
—جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


:: برچسب ها : آشنایی با میکروکنترلر AVR , —تعریف میکروکنترلر , معماری AVR , —انواع AVR , —کامپایلرها , مشخصات میکروکنترلر AVR-Mega16 , انواع نرم افزارهای برنامه نویسی AVR , معرفی نرم افزار Bascom AVR , تفاوت Bascom با دیگر نرم افزارها , شکل ظاهری کامپایلر AVR Bascom , —خبرنامه پس از کامپایل شدن به صورت Hex , وجی های نرم افزار Bascom AVR , معرفی نرم افزار برنامه نویسیAVR Studio , شکل ظاهری نرم افزارStudio AVR , —عملکرد کلی نرم افزارAVR Bascom , —نمونه نقشه و برد پروگرمر , نمونه پروژه های اجرا شده ,
نویسنده : عرفان تردست
سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس طراحی تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب

قیمت:48000ریال

موضوع :

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس طراحی تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب

فرمت فایل : PDF

مواد آزمون : دو قسم است

الف) سوالات آزمون تخصصی

شامل :

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصي 210 سوال با جواب

نمونه سوالات اجرا و بهره برداری از شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۱۹۵ سوال با جواب

نمونه سوالات شیمی آب و فاضلاب ۳۳ سوال با پاسخنامه(۲۵ تستی 8 تا تشریحی ) به همراه جزوء شيمي آب و فاضلاب 21 صفحه

دانلود نمونه سوالات فرآيندهاي تصفيه آب و فاضلاب 300 سوال با جواب به همراه جزوء 54 صفحه ایی

دانلود نمونه سوالات طراحی شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۲۰ سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات خوردگي و رسوب گذاري 116 سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات هيدروليك و سيالات 110 سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات تخصصی کارشناش بهره برداری اب و فاضلاب بدون جواب (جهت خود ازمایی)

الف) مواد آزمون توانمندی های عمومی شامل:

این سوالات را با خرید سوالات تخصصی به صورت رایگان دریافت می کنید

شامل :

۱- زبان و ادبیات فارسی ۱۵۰ سوال با جواب

۲- زبان انگلیسی عمومی ۲۶۴ سوال با جواب

۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با جواب

۴- فن آوری اطلاعات ۸۷ سوال با جواب

۵- معارف اسلامی ۲۵۰ سوال با جواب

۶- اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی ۳۳۰ سوال با جواب

در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل فقط با شماره 09309569866 تماس بگیردجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید:: برچسب ها : سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس طراحی تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب , سوالات استخدامی وزارت نیرو , کارشناس طراحی تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب , دانلود نمونه سوالات زبان تخصصي 210 سوال با جواب , نمونه سوالات اجرا و بهره برداری از شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۱۹۵ سوال با جواب , نمونه سوالات شیمی آب و فاضلاب ۳۳ سوال با پاسخنامه(۲۵ تستی 8 تا تشریحی ) به همراه جزوء شيمي آب و فاضلاب 21 صفحه , دانلود نمونه سوالات فرآيندهاي تصفيه آب و فاضلاب 300 سوال با جواب به همراه جزوء 54 صفحه ایی , دانلود نمونه سوالات طراحی شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۲۰ سوال با جواب , دانلود نمونه سوالات خوردگي و رسوب گذاري 116 سوال با جواب , دانلود نمونه سوالات هيدروليك و سيالات 110 سوال با جواب , دانلود نمونه سوالات تخصصی کارشناش بهره برداری اب و فاضلاب بدون جواب ,
نویسنده : عرفان تردست
صفحات سایت
درباره
فروش انواع مقالات ...
هر چی می خواهید کافیست به ما پیام دهید
آمار وبلاگ
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 2
» بازدید دیروز : 1
» بازدید این هفته : 3
» بازدید این ماه : 19
» بازدید امسال : 104
» بازدید کل : 331
» تعداد پست ها : 9
» تعداد نظرات : 0
لینک های مفید
سایر